پروانه مرکز تخصصی مشاوره ازدواج و خانواده

کلینیک روان شناسی و مشاوره پذیرش و تعهد، در تاریخ ۲۲ شهریور ماه سال ۱۴۰۱، پروانه مرکز تخصصی مشاوره ازدواج و تحکیم خانواده را از وزارت ورزش و جوانان و سازمان نظام روان شناسی و مشاوره دریافت نمود.

لذا، هموطنان عزیز می توانند از خدمات تخصصی مربوط به حوزه ازدواج و تحکیم خانواده در کلینیک پذیرش و تعهد بهره مند شوند.