ثبت نام در گروه درمانی پرتاگاه‌های رابطه عاطفی

تعداد جلسات: ۸ جلسه – حضوری
مدت هر جلسه: ۱۲۰ دقیقه
زمان: دوشنبه‌ها از ساعت ۱۸ الی ۲۰
شروع گروه:

در حال حاضر ثبت نام بسته شده است

شیوه اجرای گروه: گروه درمانی، نوع اثربخشی از روان درمانی است که طی آن، مجموعه‌ای از افراد با موضوع چالشی مشابهی، در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند و به کمک یک یا دو تسهیل گر که تحصیلات روان‌شناسی دارند، سعی بر عبور از این چالش‌ها می‌شود. تغییر در گروه درمانی، فرآیندی است که به واسطه بازی متقابل و پیچیده تجارب انسانی ایجاد می‌شود.

در هر گروه ۲ روان‌شناس و تعدادی از افراد که همگی با موضوعی تقریبا یکسان روبرو هستند، حضور دارند.

حداکثر شرکت کنندگان ۱۰ نفر خواهد بود. 

تسهیل گران: نرگس حسینی نیا (روانشناس سلامت)
گلناز قدرتی (روان‌شناس)
هزینه: ۵،۰۰۰،۰۰۰ ریال پیش پرداخت
۲۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال، طی دوره پرداخت شود.

مجموع: ۲۵،۰۰۰،۰۰۰ ریال